Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνολογία


Ακολουθώντας την εξέλιξη στη ιατρική τεχνολογία, το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα.

Σε συνεργασία με μεγάλο επεμβατικό πνευμονολογικό κέντρο υπάρχει η δυνατότητα βρογχροσκόπησης, ενδοβρογχικού υπέρηχου, διαθωρακικής βιοψίας υπό την καθοδήγηση αξονικού και θωρακοσκόπησης για την διάγνωση πλευρίτιδας και καοηθειών.

Επιστροφή στο περιεχόμενο