Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παροχές

Στο ιατρείο, κατόπιν συνεννόησης με τον ασθενή και ανάλογα με την συμπτωματολογία υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι ακόλουθες εξετάσεις:


Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής
Σπιρομέτρηση είναι η μέτρηση της αναπνοής. Συμβάλλει στην άντληση σημαντικών πληροφοριών για την λειτουργία των πνευμόνων.


Νεφελοποίηση

Μια αρχαία αλλά αποτελεσματική μέθοδος σίγουρης λήψης εισπνεόμενων αναπνευστικών φαρμάκων κατά την διάρκεια βρογχοδιασταλτικής δοκιμασίας.


Παλμική Οξυμετρία

Δίνει πληροφορίες για την οξυγόνωση του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και για τον ρυθμό και αριθμό των παλμών της καρδιάς είτε εν ηρεμία είτε σε διάρκεια κόπωσης.


Δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών

Απλή κλινική δοκιμασία σε κυλιόμενο διάδρομο, που συνεισφέρει στην διάγνωση πνευμονικών παθήσεων και συμβάλλει στην αποτίμηση της απόδοσης μιας θεραπευτικής παρέμβασης. Επίσης είναι ένας ικανοποιητικός δείκτης θνητότητας και νοσηρότητας.


Ρινομανομετρία

Μέτρηση της ρινικής αναπνοής ως διαγνωστικό εργαλείο της λειτουργίας του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.


Μέτρηση του Μονοξειδίου Αζώτου (FeNO)

Μια σύγχρονη μέθοδος διάγνωσης του βρογχικού άσθματος, που βοηθά στην εκτίμηση της αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών.


Προγράμματα Αναπνευστικής Αποκατάστασης

Εξατομικευμένα προγράμματα που περιλαμβάνουν:

- Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία η οποία στοχεύει στο να μάθει τους ασθενείς πώς να αντιμετωπίζουν την δύσπνοια, πώς να αναπνέουν πιο αποτελεσματικά και με λιγότερη δύσπνοια, πώς να συγχρονίζουν την αναπνοή τους με διάφορες στερεότυπες κινήσεις της καθημερινότητας, όπως το περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας, πώς να αποβάλλουν τα πτύελα τους με αποτελεσματικό τρόπο.

- Σωματική άσκηση με αερόβια άσκηση σε ‘κυλιόμενο διάδρομο’ και ενδυνάμωση μυϊκών ομάδων, στοχεύοντας στην αύξηση της μυϊκής μάζας και της μυϊκής ισχύός.

Επιστροφή στο περιεχόμενο